wIE ZIJN WIJ?

De Stichting Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen is in 2003 opgericht op verzoek van de gemeente Sittard-Geleen.

De Adviesraad is een onafhankelijke instelling die het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Sittard-Geleen én organisaties die voor en met ouderen werken gevraagd en ongevraagd van advies wil dienen.

De Stichting Adviesraad Ouderenbeleid bestaat uit onafhankelijke bestuursleden die maatschappelijk betrokken zijn en jarenlange ervaring hebben in “kartrekkersfuncties” (beroepsmatig en/of in het vrijwilligers en verenigingswerk). Deze Adviesraad vertegenwoordigt niet een bepaalde groep senioren maar is actief voor alle senioren in onze gemeente.