Lettergrootte:  Normaal
Groot    

Wie zijn wij.

De Stichting Adviesraad Ouderenbeleid Sittard-Geleen is in 2003 opgericht op verzoek van de gemeente Sittard-Geleen.

De adviesraad is een onafhankelijke instelling die het gemeentebestuur van Sittard-Geleen  én  organisaties die voor en met ouderen werken gevraagd en ongevraagd van advies wil dienen.

De Adviesraad onderhoudt directe contacten met het gemeentebestuur en instellingen / organisaties op het gebied van (gezondheids-) zorg, wonen en welzijn. 

De Adviesraad probeert er voor te zorgen dat er een passend en actueel ouderenbeleid wordt uitgevoerd door gemeentelijke overheid en betrokken instanties/organisaties.

Het bestuur van de stichting vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de seniorensociëteit aan de Kennedysingel te Sittard.

Het bestuur kent de volgende geledingen:

  • Dagelijks Bestuur
  • Werkgroep PR en Communicatie
  • Werkgroep Thema’s  Ouderenbeleid
  • Werkgroep Wonen en Verkeer
  • Werkgroep Voorzieningen voor ouderen.

De bestuursleden leggen regelmatig werkbezoeken af en hebben een achtergrond die relevant is voor de doelstelling van de stichting.