WAT DOEN WIJ?

De Adviesraad onderhoudt directe contacten met het gemeentebestuur en instellingen / organisaties op het gebied van (gezondheids-) zorg, wonen en welzijn.

De Adviesraad probeert er voor te zorgen dat er een passend en actueel ouderenbeleid wordt uitgevoerd door gemeentelijke overheid en betrokken instanties/organisaties.

Het bestuur van de stichting vergadert 10 keer per jaar.

De bestuursleden hebben bij voorkeur een achtergrond die relevant is voor de doelstelling van de stichting.