contact


Met onderstaande data kunt u contact met ons opnemen. Bij voorkeur per e-mail.


Voorzitter: Dhr. R. (Remi) van Wersch

remivanwersch@gmail.com | Tel: 046-4512848


Secretaris: Mevr. M.L. (Marie-Louise) den Rooijen

secretariaat-adviesraadouderenbeleid@home.nl | Tel: 046-4512114


Penningmeester: Dhr. T. (Theo) van Oorschot